Mvr. S.A.E. Rooseboom

Gestalt

Profiel Foto

Contactgegevens

Praktijkgegevens

Specialisaties

Gestalttherapie
Psycholoog
Relatietherapie

Over mij

Mijn naam is Sibylle Rooseboom en ik ben als psycholoog en coach werkzaam in mijn eigen zelfgevestigde praktijk. Psychologen- en gestalttherapiepraktijk Rooseboom is gevestigd in Hengelo (O). Ik ben samen met mijn partner en ik heb twee uitwonende zonen. Op mijn 15e wist ik al dat ik psycholoog wilde worden en had ik (achteraf gezien) al een hele scherpe en zuivere intuïtie. Ik ben erg geïnteresseerd in het hart en de ziel van mensen, hun onderlinge ontmoetingen en hoe een ieder van ons de mogelijkheid heeft om in het leven in bewustzijn te groeien. Mijn interesse gaat over wat jou in jouw innerlijk beweegt, wat jou in jouw ziel (diep)raakt, wat jou samenbrengt met anderen, wat jou boeit, wat jou verbindt en bovenal hoe jij lichter in het leven kunnen staan en stevig op jouw eigen benen kan leren staan. De therapie is een verdiepende begeleiding, waarbij jij met een groeiend bewustzijn een zoektocht kan aangaan naar het tot vervulling brengen van het mooiste en beste in jezelf, een proces dat ieder van ons op eigen unieke wijze doormaakt. In onze ziel tref je het meest wezenlijke aan door met zachte ogen en met liefdevolle aandacht je innerlijk tegemoet te treden, zonder oordeel en met warmte. Als therapeut werk ik ruim 25 jaar met jong en oud, individueel, in groepen, in relaties en in gezinnen. En ik geniet er dagelijks van hoe ieder mens zich kan ontwikkelen. Ik heb niet de wijsheid in pacht maar ik heb wel de afgelopen 25 jaar heel veel mensen mogen ontmoeten en hun groei in bewustzijn en in verandering mogen meemaken. En net als mijn cliënten blijf ik me ook ontwikkelen middels intervisie, supervisie, nascholing en andere vormen van deskundigheidsbevordering. Ik ben een rustig, ruimdenkend en liefdevol, warm mens. Ik hou van aanpakken en ergens met hart en ziel voor gaan. Ik ben van mening dat met aandacht en liefde met mensen werken, wonderen en verwondering doet ontstaan vanuit het motto: “het mooiste dat je kunt worden is jezelf”. Ik geef ervaringsgerichte-, lichaamsgerichte- en creatieve therapie vanuit een holistische visie (eenheid tussen lichaam, geest en ziel). Ik werk en leef als therapeut en als mens vanuit mijn hart en ziel. Als therapeut geef ik niet zomaar een alledaagse therapie volgens protocollen, die je overal kunt volgen, maar therapie, die precies aansluit bij wat jij nodig hebt en zich richt op jouw mogelijkheden. Iedere psycholoog of therapeut kan je adviezen en handvatten geven. In mijn therapie zorg ik ervoor dat ik altijd bij jouw ontwikkeling aansluit zodat je uitgedaagd en ondersteund wordt om jezelf bewust verder te ontwikkelen. Omdat ik van harte geloof dat ieder mens kan groeien! Ik inspireer je, ik daag je uit, ik houd je een spiegel voor, ik bied je support en veiligheid, zodat je zelfvertrouwen opbouwt om jezelf te durven zijn en jezelf durft te ontwikkelen.

“Het mooiste dat je kan worden is jezelf!”

Werkwijze

Als je je wilt aanmelden, kan dat telefonisch of via het digitale aanmeldingsformulier (dit werkt het snelst). Mocht je mij telefonisch niet kunnen bereiken is er 24 uur per dag een antwoordapparaat, waar je een bericht kunt inspreken. Mijn streven is om je binnen 24 uur terug te bellen of te mailen. Je ontvangt na een definitieve aanmelding via de email schriftelijke informatie over de gang van zaken op mijn praktijk. Het therapieproces bestaat uit 3 fasen: intake, begeleiding en evaluatie. Gestalttherapie is een verdiepende vorm van psychotherapeutische zelfwerkzaamheid, die iedereen kan leren. De gestalttherapie baseert zich in de therapeutische visie op het vertrouwen in de kracht van het zelfhelend vermogen van de mens. Dit wil zeggen dat lichaam en geest en ziel- als eenheid – steeds streven naar evenwicht in relatie met de omgeving. Een positieve kijk op de mens en haar kracht dus. Deze zelfwerkzaamheid is gericht op het onderzoeken en bevrijden van aangeleerde zelfbeperkingen, zoals angst, verwarring of lusteloosheid. Hierdoor worden mensen weer wie ze zijn in plaats van hoe ze zouden moeten zijn. Gestalttherapie, of gestalt-psychotherapie, heeft als doel jouw gewaarzijn, je bewustzijn te vergroten: jouw gewaarzijn van je lichaam, je gevoel, je emoties, je gedachten, je verlangens, je fantasieën, je neigingen, je dromen, je beelden, jouw gewaarzijn van anderen en de dingen om je heen. Daardoor kom je weer of meer in contact met jezelf en je omgeving. De therapeut helpt je hierbij door je steeds weer terug te brengen naar je eigen ervaring. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen: Wat gebeurt er nu met je? Hoe voelt dit? Wat hoor je? Vooral door je aandacht op je lichaam te richten word je je meer gewaar van wat er met je gebeurt, wie je bent en wat je wilt. Tijdens het eerste gesprek verzamel ik informatie over jouw klachten, vragen, belevingen, persoonlijkheid, achtergronden, leefsituatie, familieomstandigheden en jeugdervaringen. Zo krijg ik een helder beeld waarvoor je komt en wat je verwacht van de therapie. Hierbij wordt je ook gevraagd een vragenlijst in te vullen. De uitkomst hiervan is op de eerste plaats bedoeld voor de samenwerking tussen jou als cliënt en en mij als therapeut en zal altijd worden doorgesproken met jou (jullie) als cliënt(en). Als je het prettig vindt, kun je bij het eerste gesprek, je partner, ouder(s) of goede vriend(in) meenemen. Na het afronden van de intakefase vindt een uitgebreid terugkoppelings- en adviesgesprek met jou plaats over de hulpvraag, de klachten, het soort therapie, de werkwijze en een inschatting van het aantal sessies (kortlopend – middellang – langlopend). Dit wordt allereerst mondeling besproken en daarna kan het worden vastgelegd in een ondertekend (concept)behandelplan. Er bestaat tevens de mogelijkheid na de intake een aantal sessies (bijvoorbeeld 5 sessies) af te spreken waarna therapeut en cliënt evalueren of voortzetting van de therapie zinvol is.  Daarna start de therapie. De kracht van de begeleiding op mijn praktijk is de combinatie van reguliere therapie met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapievormen.Ik werk holistisch. Afgestemd op jouw doelen en vragen kies ik daarbij een werkvorm, die het beste bij jou past, zoals gestalttherapie, voice-dialoog, (za-zen)meditatie, gesprekstherapie, innerlijk kind therapie, traumatherapie, creatieve therapie, lichaamsgerichte therapie, visualisatie of dromenwerk. Het kan gaan om individuele therapie, relatietherapie (EFT), groepstherapie, ouder-, kinder- of gezinsbegeleiding. Afronding van de therapie vindt in overleg plaats. Soms houden we een tussentijdse evaluatie over hoe je de begeleiding en het therapieproces ervaart. We bespreken of de begeleiding passend is, of er aanpassingen nodig zijn of dat doorverwijzing op zijn plaats is. Aan het eind van de therapie zal ik je vragen een (inhoudelijke) evaluatie t.a.v. je therapie schriftelijk in te vullen. Dan bespreken we het verloop van je therapie en je persoonlijke ontwikkeling. Vanuit drie psychotherapeutische kaders werk ik verdiepend, inzichtgevend, kortdurend en langerdurend, directief en ondersteunend. Vanuit deze kaders integreer ik in mijn therapie en coaching die therapievormen die nodig zijn om jou te laten groeien en welke het beste bij jou aansluiten. Hierbij werk ik m.n. veelal vanuit gestalttherapie, lichaamswerk, mindfulness en oplossingsgerichte therapie. Ten eerste geef ik : persoonsgerichte psychotherapie (o.a. cliëntgerichte- en ervaringsgerichte therapie, gestalttherapie, kortdurende psychodynamische therapie, familieopstellingen) (1). Ten tweede geef ik: lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (mindfulness, neo-reichiaanse therapie, lichaamswerk, bio-energetica, focussing, ademtherapie, stembevrijding) (2). En ten derde geef ik klachtgerichte psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie) .