Scholing en scholingsverplichting

Scholingsverplichting

Voor leden van het NVPA geldt een scholingsverplichting. Eénmaal in de twee jaar wordt getoetst of leden hieraan voldoen. Vanaf 01-01-2018 geldt een normering van 20 scholingsuren per jaar. Leden dienen de gevolgde scholingen op te geven in de online scholingsmodule, in het ledengedeelte (dashboard) van de NVPA-website. In stappen gaat het aantal verplichte scholingsuren verder omhoog.

De laatste scholingscyclus omvatte de jaren 2017 en 2018.
De nu lopende cyclus is die van 2021 en gaat over de jaren 2019 en 2020.

Het laatste scholingsreglement is het scholingsreglement 2021-2023. Het reglement is een handig hulpmiddel om te zien wat er wel en wat er niet meetelt binnen de scholingsverplichting.

Een overzicht:

Benodigde uren cyclus 2021 (jaren 2019-2020)

Intervisie 12 SBU
PSBK bijscholing 12 SBU
Geaccrediteerde scholing 8 SBU (max. 8 SBU mag aan niet-geaccrediteerde scholingen besteed worden*)
*De niet-geaccrediteerde opleiding moet wel relevant zijn ons vak.
-Cyclus 2021 heeft aangepaste uren i.v.m. Covid-19-


Benodigde uren cyclus 2023 (jaren 2021-2022) 

Intervisie 12 SBU
PSBK bijscholing 12 SBU
Overige activiteiten 26 SBU (max. 20 SBU mag aan niet-geaccrediteerde scholingen besteed worden*)
*De niet-geaccrediteerde opleiding moet wel relevant zijn ons vak.


Aanbod van scholingen

Het NVPA verzorgt ook zelf scholingsactiviteiten voor de leden in de vorm van studiedagen en vakgroepbijeenkomsten.
NVPA-scholingseditie:
Via de menukeuze "Voor zorgverleners' en de submenukeuze: 'scholingseditie-posts' kunt u een scholingseditiebericht plaatsen.

Welke scholingsactiviteiten zijn goedgekeurd?

Goedgekeurde scholingsactiviteiten moeten minimaal een HBO-opleidingsniveau hebben en relevant zijn in het vakgebied van de psychosociale therapie. Hieronder vallen scholingen van o.a. het RINO, het NIP, het CPION, de SKB, SNRO, ECP-opleidingen, NVAO, de FGZP, etc. In het NVPA-scholingsreglement staan alle criteria beschreven. In de FAQ staat een up-to-date lijst van goedgekeurde scholingsaanbieders en accreditatieorganisaties. Uiteraard tellen de NVPA-vakgroepbijeenkomsten en de NVPA-studiedagen mee in het kader van de scholingsverplichting.
Er mogen ook niet-geaccrediteerde scholingsactiviteiten opgevoerd worden. Hiervoor geldt een maximum aantal uren. In het scholingsreglement kunnen leden daarover meer informatie vinden.

AVG-notitie

Alle gegevens die wij opvragen, verzamelen, bewerken en bewaren in het kader van de scholingsverplichting worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen de medewerkers van het secretariaat hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens blijven bewaard zolang u lid bent van onze beroepsvereniging.