Waarom lid worden?

Waarom wordt u lid van het NVPA?

  • Kwaliteit: laat zien dat u staat voor kwaliteit en dat cliënten dat van u mogen verwachten
  • Ondersteuning bij praktijkvoering
  • Lidmaatschap geeft bij veel verzekeraars recht op vergoeding van de behandeling voor de cliënt
  • Collectieve aansluiting bij geschillencommissie SCAG; regeling tuchtrecht via RBCZ/TCZ
  • Vakgroepen: U kunt u aansluiten bij één vakgroep naar keuze. Daarnaast kunt u activiteiten van alle vakgroepen bijwonen
  • Studiedagen met workshops en/of lezingen
  • Uitwisseling met collega-therapeuten: netwerken en kennis delen
  • Informatie vanuit RBCZ en NVPA over actuele ontwikkelingen, wettelijke verplichtingen en zorgverzekeraars


Download eens ons e-book over ‘De 5 uitdagingen waar je als beginnende therapeut tegenaan loopt’, klik op deze link.

Download brochure